HULLU KESÄALENNUS 50% KAIKISTA KLUBEISTA KUPONKIKOODILLA KESÄALE50

Digitaalisen koulutuksen muuttaminen EU:ssa - näkemyksiä EU-työpajasta

School of Gamingpääpelaaja Mikko Perälä oli mukana työpajassa, jossa laadittiin EU:n neuvoston poliittisia suosituksia digitaalisten taitojen koulutusta varten kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä artikkelissa hän raportoi näkemyksiään suoraan EU-työpajasta.
School of Gamingin toimitusjohtaja Mikko Euroopan Unionin demokratia toiminnassa -installaation edessä Brysselissä.
Kirjoittanut
Mikko Perälä

Digitaalisten taitojen tulevaisuus

School of Gaming-sivuston rehtorina minulla oli hiljattain ainutlaatuinen tilaisuus osallistua Euroopan unionin työpajaan, jonka tarkoituksena oli laatia EU:n neuvostolle poliittisia suosituksia digitaalisten taitojen opettamisesta ja kouluttamisesta kaikissa ikäryhmissä. Tämä kokemus ei ainoastaan laajentanut näkökulmaani digitaaliseen lukutaitoon, vaan myös vahvisti sitä, että kaltaisillamme organisaatioilla on ratkaiseva rooli digitaalisen koulutuksen tulevaisuuden muokkaamisessa.

Katsaus EU:n digitaaliseen osaamiseen

Ennen kuin syvennytään työpajan saavutuksiin, on tärkeää ymmärtää digitaalisten taitojen nykytilanne EU:ssa. Tuoreet tilastot paljastavat, että vuonna 2023 56 prosentilla 16-74-vuotiaista EU:n kansalaisista on vähintään perustaidot digitaalisesta osaamisesta. Tämä on hieman enemmän kuin vuonna 2021, jolloin luku oli 54 prosenttia. Vaikka nämä luvut ovat lupaavia, ne tuovat esiin myös merkittävän parantamisen varaa, etenkin kun otetaan huomioon EU:n kunnianhimoinen tavoite, jonka mukaan 80 prosentilla sen kansalaisista olisi vähintään digitaaliset perustaidot vuoteen 2030 mennessä.

EU:n seminaarin tärkeimmät saavutukset

  1. Digitaalisten taitojen merkityksen korostaminen: Toimintasuosituksissa korostetaan digitaalisten taitojen ratkaisevaa merkitystä nykymaailmassa. Digitaaliset taidot ovat muutakin kuin pelkkää älypuhelimen käytön, sosiaalisen median selaamisen tai pelien pelaamisen taitoa.
  2. Strateginen ja osallistava koulutuspolitiikka: Painopiste on strategisten ja osallistavien koulutuspolitiikkojen luomisessa, jotka palvelevat kaikkia ikäryhmiä ja joilla varmistetaan, ettei kukaan jää jälkeen digitaalisesta kuilusta.
  3. Keskitytään opettajien ja kouluttajien kehittämiseen: Toimintasuosituksissa korostetaan, että opettajat ovat tämän muutoksen eturintamassa, ja niissä korostetaan, että heidän on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan digitaalisten taitojen alalla.
  4. Digitaalisten taitojen sisällyttäminen opetussuunnitelmaan: Suosituksissa korostetaan digitaalisten taitojen sisällyttämistä opetussuunnitelmiin ja edistetään tietotekniikan lisäksi myös laskennallista ajattelua ja ongelmanratkaisua.
  5. Sukupuolten tasa-arvon ja monimuotoisuuden osallisuuden edistäminen: Sukupuolten välisen digitaalisen kuilun poistaminen ja monimuotoisuuden edistäminen digitaalisessa koulutuksessa on määritelty keskeiseksi painopistealueeksi.
  6. Monien sidosryhmien yhteistyön edistäminen: Suosituksissa kannatetaan koulutusalojen, teollisuuden ja viranomaisten välistä yhteistyötä digitaalisten taitojen kehittämisessä.
  7. Saavutettavuuden ja osallisuuden parantaminen: Digitaalisten resurssien yhtäläisen saatavuuden varmistaminen kaikille oppijoille, erityisesti heikommassa asemassa oleville tai muita heikommassa asemassa oleville.

Yhdenmukaistaminen School of Gaming-vision kanssa

Tämän EU-työpajan tulokset ovat saumattomasti linjassa School of Gaming-verkkosivuston vision ja tehtävän kanssa. Keskitymme suosittujen pelien käyttämiseen opetusvälineinä, mikä vastaa ensisijaisen väestöryhmämme - 7-15-vuotiaiden lasten - digitaalisen lukutaidon tarpeita. Sisällyttämällä digitaaliset taidot pelipohjaiseen opetussuunnitelmaamme emme ainoastaan sitouta oppilaitamme välineeseen, josta he ovat innostuneita, vaan annamme heille myös tarvittavat taidot digitaalista aikakautta varten.

Lisäksi sitoutumisemme ohjelmiemme osallisuuteen ja monimuotoisuuteen heijastaa työpajan keskittymistä sukupuolten osallisuuteen ja digitaalisten erojen poistamiseen. Koska työllistämme edelleen koulutettuja pelikasvattajia (gedus), heidän jatkuva ammatillinen kehittymisensä on EU:n opettajien ja kouluttajien kehittämistä koskevien suositusten mukaista. Asiantuntemuksestamme kouluttajien kouluttamisessa on hyötyä, kun parannetaan mahdollisuuksia opettajien jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen digitaalisten taitojen alalla kaikissa jäsenvaltioissa.

Päätelmä

Lopuksi totean, että osallistumiseni EU:n työpajaan ei ollut vain tilaisuus osallistua Euroopan digitaalisen koulutuspolitiikan muotoiluun, vaan se oli myös osoitus siitä, että School of Gaming on hyvä tie eteenpäin. Kun jatkamme innovointia ja sopeutumista, pelipohjaiseen oppimiseen liittyvät ponnistuksemme ovat tärkeämpiä kuin koskaan, kun valmistelemme nuorta sukupolvea digitaalisesti osaavaan tulevaisuuteen.

Viikoittainen uutiskirje
Ei roskapostia. Pelikoulutukseen ja peliharrastukseen liittyviä uutisia yleensä perjantaisin.
Kiitos! Lähetyksenne on vastaanotettu!
Hups! Jokin meni pieleen lomaketta lähetettäessä.